Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


foreningen:historie

Klubbens historie

Det var søndag den 24. november 1940. Der var krig, besættelse og mørklægning, men alligevel skete der et eller andet i Næstved. På Herlufsholm var der foredrag om Grundtvig, på banerne ved Vordingborgvej vandt NIF´s ynglinge Sjællandsmesterskabet i fodbold, i Kino rullede ”Pas på svinget i Solby” over lærredet 4 gange og flodbio (Fønix) spillede ”Frankrigs skæbnetime” 3 gange til en enhedspris a 1 kr. Trods dette var der alligevel kommet 50 personer til møde i ”Bygningen” (på hjørnet af Jernbanegade og Teatergade) for at høre om frimærkesamleri og muligheden for at få en frimærkeklub i Næstved. Den daværende formand for Slagelse Filatelistklub grosserer Happel fortalte om, hvad man foretager sig i en frimærkeklub; det blev åbenbart gjort så godt, at der efterfølgende med daværende borgmester R. Calum som dirigent blev afholdt en slags stiftende generalforsamling, hvor tømrer Carl L. Jensen blev valgt til klubbens førstemand – et hverv han bestred i hvert fald til 1958. der blev indmeldt 26 seniorer og 24 juniorer.

”Bygningen” var i de første år rammen om klubbens arrangementer, som også dengang var bytteaftener, foredrag & auktioner. Man kan sige, at næsten kun prisniveauet har ændret sig, når man ser, at der i 1942 blev solgt 100 lot for i alt 73,-. Blandt andet et 16 skilling 1864, der opnåede hammerslag ved 10,-. Mødepræmier var også på programmet, det fremgår at protokollen, at Bent Verupsen 04.06.42 fik en bon af 1,50 som juniormødepræmie.

Interessen for klubben har været god, for på generalforsamlingen i 1942 blev medlemstallene opgivet til 41 seniorer og 29 juniorer.

Samleområderne har også været forskellige. Det fremgår af protokollen, at medlemmer på klubaftener har forevist og fortalt om samlinger fra en lang række lande og områder. Tiden var dog ikke uden problemer. I 1943 efter 29. august måtte nogle møder aflyses på grund af spærretid med udgangsforbud og forbud mod møder. Senere fik man politiets tilladelse til at holde møder, og fra midten af oktober kunne aktiviteterne fortsætte.

Der blev fred i verden, og klubben lever videre. 10 års eksistensen blev fejret med en udstilling på 64 rammesider i museet. I årene fremover fortsætter aktiviteterne, men det kan mærkes, at der igen blev åbnet til resten af verden, således at folk får flere muligheder for oplevelser. Dette ser åbenbart ud til at ramme klubbens medlemmer, idet de i større eller mindre grad mister interessen for deltagelse i klubbens aktiviteter. Fra efteråret 1954 falder tilslutningen til klubbens aktiviteter så markant, at formanden sætter spørgsmålstegn ved klubbens fortsatte eksistens. Bestyrelsen drøfter problemstillingen i løbet af foråret 1955, og vil lade det være op til den kommende generalforsamling at afgøre sagen. Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling den 24.februar 1955. På dette møde viser det sig, at kassereren ikke har været i stand til at afslutte regnskabet, hvilket ikke gør klubbens situation mindre anspændt. Formanden foreslår, at man eventuelt kan lægge sig sammen med andre klubber. Men da fremmødet var så ringe, at der ikke kunne besluttes noget, vedtog man at indkalde til en ny generalforsamling 14 dage senere.

Her slutter noteringerne i protokollen, hvilket gør, at man ikke ved hvad der videre er sket. Men tilsyneladende er der sket det, at klubbens aktiviteter er sluttet for en periode. Faktum er, at det ved opslag i Statstidende den 1.november 1958 fremgår, at Næstved Filatelistklub ved formanden Carl L. Jensen, Ramsherred 8, Næstved meddeler, at ”man indkalder alle og enhver, som måtte have noget at fordre i fornævnte selskab, til at anmelde og bevisliggøre deres krav over for sagfører J. Mygind, Hjultorv 6, Næstved, inden den angivne tidsfrist.”

Meget tyder på, at klubben har ”ligget i dvale” i de forgangne godt 3 år, og først nogle år senere atter har genoptaget aktiviteterne. Der foreligger nemlig en ny protokol med start i 1962, hvor formandens navn er Tryde. Måske har klubben været startet op 1-2 år tidligere. Men dette fremgår dog ikke af den nye protokol. Ved generalforsamlingsreferatet af 5.december 1963 fremgår det, at formanden foreslår at klubben (atter) skal ophøre med sine aktiviteter. Dette forslag blev dog nedstemt, hvorefter formanden trak sig. Som ny formand valgtes Emil Madsen.

Der fulgte nu en årrække med skiftende formænd, indtil 1980 hvor Bent Busch blev valg til ny formand for Næstved Filatelistklub. Han fortsatte på posten frem til 1991, hvor klubben med et års forsinkelse fik arrangeret en velbesøgt 40 års jubilæumsudstilling i Kvægtorvsbygningen. Der var nu atter kommet gang i aktiviteterne i klubben, og da Næstved by i 1985 fyldte 850 år, deltog klubben i festlighederne med udstillingen ”Glas og Frimærker”. Klubben, der samme år fyldte 45, præsenterede en flot udstilling på næsten 350 rammesider og dertil et læseværdigt katalog. Omkring 1500 gæster fandt vej til Nye Ridehus, som husede udstillingen. Før dønningerne efter ”Glas og Frimærker” helt havde lagt sig, var man på mærkerne efter ny succes, der måtte betragtes som toppunktet i 50 års forløbet, nemlig den nationale udstilling ”Næstved 90” i Næstved Hallerne, der blev betegnet som årets frimærkesensation, vel ikke mindst på grund af et fantastisk besøgstal med over 8000 gæster, stadig det vel hidtil største antal til en nationaludstilling. Der var ligeledes rosende ord fra de mere professionelle om udstillingsforholdene, såvel lokaler som udstillingens opbygning. En sådan succes kunne kun opnås takket være et enormt engagement hos udstillingsudvalg og hjælpere. Når alle var så tilfredse, kan man undre sig en smule over, at DFF ikke ønskede at give Nordia 98 muligheder for at komme øst for Storebælt og få de samme fine omgivelser.

Sammen med Næstved Postkontor blev der i 1993 arrangeret ”Frimærkets Dag” i Det Gamle Ridehus med udstilling af en række juniorsamlinger til lige med flere interessante seniorsamlinger, herunder verdens første frimærke ”1d.Black” fra 1840. Skolebørn fra flere af byens skoler deltog i en tegnekonkurrence. Der var godt 1200 besøgende og Næstved Postkontor fik solgt frimærker mm. for godt 26.000,-.

Året 2000 blev klubbens 60 års dag søndag den 20. februar, fejret med en enorm byttedag/ klubudstilling på Grønnegades Kaserne, hvor 2 haller, Det Gamle Ridehus og Musikstalden blev benyttet. Besøgstallet var lige under de 1000 med handlere fra hele landet samt besøg af auktionshuset Thomas Høiland. Klubben udarbejdede til lejligheden en yderst læseværdigt katalog.

Den 1.april 2001 fejrede klubben i samarbejde med Post Danmark 150 året for udgivelsen af det første danske frimærke. Arrangementet afholdtes på Næstved Posthus, hvor folk strømmede til for at købe de af Post Danmark nyudgivne frimærker samt få deres samlinger vurderet af klubbens eksperter. Dette var virkelig en publikumssucces, hvor klubben atter var i centrum.

Den årlige byttedag, der i slutningen af 2010’erne fik navneændring til ”Næstved Frimærkemesse”, har i årenes løb vist sig at være populær. I begyndelsen holdt man til i Herlufsholmhallens lokaler, dernæst i Pejsestuen, Musikstalden og endelig de senere år i Det Gamle Ridehus i Grønnegade. Efter årtusindeskiftet har klubben måttet konstatere, at medlemmernes samleinteresser har bredt sig helt ud i filateliens vidunderlige verden. Man samler ikke ”kun” på frimærker, men nu handler det også om stempler, breve, kort og miniark. Derudover har samleriet bredt sig til jule- og velgørenhedsmærker, postkort, essays, jernbanemærker, stempelmærker samt nyere posthistorie med de mange forskellige frankeringsmuligheder der findes i dag.

I 2020 og 2021 blev mange af klubbens møder aflyst på grund af nedlukninger som følge af den verdensomspændende pandemi med Covid-19. Blandt andet kunne klubben ikke fejre dens 80-års jubilæum den 24.november 2020. Dette arrangement blev derfor flyttet 23.november 2021.

foreningen/historie.txt · Sidst ændret: 2021/09/28 18:28 af admin