Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


nyheder:2016:start

Nyhederne fra 2017

Formandens beretning fra generalforsamlingen den 25. april 2017:

Klubåret 2016-17 har både været spændende og udfordrende. Mere om udfordringerne senere.

Klubbens medlemstal er ved udgangen af april 2017 opgjort til 54 - stort set uændret fra året før. Det er tilfredsstillende, især når vi ser og hører fra andre klubber. Der er medlemstallet dalet meget og enkelte klubber er helt lukket.

Afviklingen af årets program har stort set fulgt det planlagte med 2 skrammelauktioner og 3 klubauktioner. Vi har haft hele 6 engagerede foredrag, heraf 2 med folk udefra og 4 foredrag af vore egne medlemmer.

Alle foredrag interessante og lærerige.

5 gange har vi haft spændende quizzer - alle med forskellige emner.

Vi har haft 7 auktioner med både egne og udefra kommende aktører. Fælles for alle auktioner er, at de er spændende.

I den kommende sæson vil vi prøve med lidt hollandsk auktion.

En stor tak til alle jer der har medvirket til, at klubbens aktiviteter er på et flot højt plan.

Årets filatelist blev Jørgen Jerlev. Tak for din positive måde at være på.

Lidt mere om hollandsk auktion i det kommende år.

2 af vore medlemmer har sagt ja til at afvikle en hollandsk auktion - enten helt eller delvist. Det bliver spændende at se, hvordan det vil forløbe.

Vores Store-bytte-dag d. 3. søndag i februar forløb rigtig godt og med mange besøgende.

Tombolaen fik igen i år hurtigt udsolgt.

Her en kæmpestor tak Henning og Jytte for jeres store arbejde med at fremstille de mange gevinster. Tak også for opgaven med at afvikle denne del af byttedagen.

Igen i år har det været en sand fornøjelse at opleve afviklingen af store bytte dag. Alle gode kræfter blev lagt i opgaven. Tak til jer der hjalp til med opsætningen og afrydningen af borde og stole.

Tak til Laila, Else og Annette for jeres hjælp i café „Takken“.

Det er en stor glæde at være formand for klubben med så engagerede medlemmer.

Som noget nyt vil vi i år prøve en anden måde at fremstille gevinsterne på til tombolaen.

Vi har - som en prøve - sat 3 mødeaftener af på det kommende program, hvor vi hjælper hinanden med at samle gevinsterne til byttedagens tombola.

Bestyrelsen fremskaffer det materiale der skal bruges og så håber vi, at vi over disse 3 gange kan komme i mål med næsten lige så flotte gevinster som tidligere. Henning har lovet at være tovholder - både disse 3 gange, men også i tombolaen ved store byttedag.

Klubbens hjemmeside fungerer tilfredsstillende. Jeg har oplevet flere gange, at folk udefra har rettet henvendelse til mig via vores hjemmeside.

Jeg synes det er OK, at vi også på den måde er synlige.

En af de uventede udfordringer vi har haft i årets løb, var hin klubaften d. 31. januar, hvor adgangskoden til Kildemarksvej 70 var slettet, så Jørgen ikke kunne åbne døren.

Det var en ganske alvorlig fejl fra kommunens side, som også har sagt mange gange undskyld.

Heldigvis var det ikke en aften, hvor der skulle være auktion eller foredrag.

Der er kommet det ud af det, at Næstved kommune er blevet nemmere at kommunikere med.

En anden vision vi har vendt i bestyrelsen, er opsætningen af en udendørs hjertestarter. Idéen er meget i sin vorden, men Næstved kommune er positive for vores idé - så der er et grundlag at arbejde på. Vi skal jo nu rundt og spørge de øvrige brugere af huset, om de vil være med.

Arbejdet i Næstved frimærkeklub har været spændende og jeg føler der er god opbakning fra alle medlemmer.

Det er vigtigt, at vi løfter i flok og alle idéer kommer frem. Det giver liv i klubben.

Afslutningsvis en stor tak til John, som er alle tiders kassemester. Du har overblikket, og så har du en meget behagelig måde at være på.

En anden vigtig person for klubbens trivsel er Jørgen. det er dig der lukker op og i hver tirsdag. Det er også dig, der laver kaffe og te - rydder op efter os andre, når møderne er slut.

Det er også dig vi læner os op ad, når noget går lidt i knude. Du er god til at løse disse knuder.

Med disse ord vil jeg meget håbe, at den gode ånd der har været i 2016-17 må fortsætte i den kommende sæson til gavn for Næstved frimærkeklub.

Tak til alle for et godt år med ønsket om en god sommer, så siger jeg på gensyn d. 5. september.

Mogens

nyheder/2016/start.txt · Sidst ændret: 2018/01/02 18:02 af admin